Twierdzenie pitagorasa

Twierdzenie pitagorasa związane jest z geometrią euklidesową i w zachodnioeuropejskim kręgu kultury przypisywane jest jak sama nazwa wskazuje jednemu z największych matematyków i filozofów starożytności, a mianowicie pitagorasowi. Tak naprawdę nie jest on sam autorem tego twierdzenia, gdyż jak wiadomo było ono już wcześniej znane Egipcjanom, a także na terenach Chin, Indii oraz Babilonu. Według…

Kosmogonia Pitagorasa

Pitagorejczycy głosili, że do realnych własności bytu zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim cechy geometryczne, które zwane były także ilościowymi. Jednak zasadami bytu mają być w tym przypadku zasady czystej matematyki, a liczba występuje jako składniki, przyczyna i wzór rzeczy będąc jedynym realnym bytem. Czynnikiem świata nie jest tutaj materia, ale sama forma zwana jednią. Jednia…

Szkoła pitagorejska

Pitagoras znany jest między innymi dlatego, że w roku 529 przed naszą erą założył szkołę w Krotonie. Wspólnoty pitagorejczyków, które gromadziły się wokół nauczyciela dysponować miały wspólną własnością, nie wiadomo jednak, czy wszystko było uważane za wspólne – wykłady jak wiadomo odbywały się w domu Pitagorasa, uczniowie jednak posiadali własne siedziby. Wiadome jest jednak, że…

Filozofia pitagorasa

Według pitagorasa świat miał być tworem boskim, gdzie człowiek toczy ciągły bój pomiędzy swoją zwierzęcą naturą i stara się dążyć do osiągnięcia natury boskiej. Uważał także, że podstawą każdego z bytów są liczby oraz dziedziny wiedzy, które się z nimi wiążą, między innymi muzyka, czy też geometria. Jednym z odkryć pitagorasa było stwierdzenie, że interwały…

Dane biograficzne

Ustalenie dokładniejszych informacji związanych z biografią pitagorasa jest naprawdę trudne, samo podanie daty narodzin i śmierci także staje się skomplikowane, przede wszystkim z powodu ograniczonej ilości źródeł, które w dodatku są niepełne. Przyjmuje się jednak najczęściej że urodził się w okolicach 580. Co do daty śmierci podawane są dwie wersje, według jednej z nich żyć…

Pitagoras

Postać pitagorasa jest chyba jedną z najbardziej znanych wśród wszystkich starożytnych myślicieli oraz filozofów. Pitagoras za swojego życia zajmował się także matematyką i mistyką, znany jest przede wszystkim z powodu swoich osiągnięć matematycznych, a przede wszystkim twierdzenia dotyczącego długości boków w trójkącie prostokątnym, czyli twierdzenia pitagorasa. Oprócz tego jest on założycielem szkoły pitagorejczyków w szóstym…

Gorgiasz

Gorgiasz był jednym z greckich filozofów, a co najważniejsze zaliczany jest do dzisiaj do dziesiątki najbardziej wybitnych mówców jeśli chodzi o całą antyczną Grecję. Uważa się go także za prekursora teorii sztuki oraz za jednego z czołowych przedstawicieli ideologii sofistycznej. Oprócz tego tworzył on pierwsze z form nihilizmu twierdząc, że człowieka otacza nicość, a nawet…

Arystryp

Arystryp to kolejny z greckich filozofów, który był jednocześnie uczniem Sokratesa. W wielu punktach pozostawał on wierny ideologii sofistów, powrócił nawet do ich obyczaju pobierania pieniędzy za naukę. W przeciwieństwie do innych myślicieli sobie podobnych wiódł żywot światowca. Uważany jest ta założyciela szkoły filozoficznej cyrenaików, którzy rozważali zagadnienia związane z przyjemnością. Doszli oni do sformułowania,…

Demokryt

Demokryt z Abdery żył na przełomie wieku piątego oraz czwartego przed naszą erą. Był myślicielem, podróżnikiem, naukowcem, a przede wszystkim filozofem. Prace Demokryta są dosyć liczne, powstało ich bowiem prawie sto i dotyczyły szerokiej gamy dziedzin zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych oraz czysto technicznych. Do dzisiaj przetrwały jednak tylko i wyłącznie nieliczne ich fragmenty.…

Epikur

Epikur był filozofem urodzonym na greckiej wyspie Samos, uważany jest za twórcę nurtu filozoficznego, który od jego imienia nazwa epikureizmem. Był on jednym z najważniejszych filozofów jeśli chodzi o drugą fazę filozofii klasycznej, w której dominowały przede wszystkim zagadnienia życiowej filozofii, czyli rozważania na temat osiągnięcia stanu ataraksji oraz pełnego szczęścia. Jeśli chodzi o informacje…