Pogrzeb

Wolter jest postacią uznaną przez społeczeństwo francuskie. Zostało to podkreślone między innymi w roku 1791 kiedy jego ciała przeniesione zostaje do panteonu, gdzie do dnia dzisiejszego spoczywało będzie obok Rousseau. Jego pochówkowi towarzyszyła wyjątkowa pompa. Cały przebieg uroczystości jak i same stroje uczestników zostały specjalnie zaprojektowane. Główny element ceremonii stanowił pochód w strojach historycznych oraz…

Filozofia

Chcąc streścić i wyciągnąć swojego rodzaju kwintesencję z wolterowskiej filozofii będziemy musieli wspomnieć między innymi o jego pojęciu wojującego humanizmu oraz racjonalizmu na przestrzeniu wieku osiemnastego. W jego pracy widać wyraźną inspirację dziełami Johna Locka, który był głównym z rzeczników liberalizmu. Wolter twierdził, że poznanie wykształcić może się tylko i wyłącznie poprzez odpowiednie doświadczenie, wszystko…

Tolerancja

Wolterowi bardzo często przypisywać będziemy jedne z słynniejszych słów, a mianowicie: „Nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć”. W przedmowie z jednych z swoich dzieł traktujących o tolerancji napisał, że każdy z władców powinien być tolerancyjny, zna prawa sumienia, kieruję się w życiu moralnością i tak dalej.…

Polska

Stosunek Woltera do naszego kraju, a dokładniej jego rozbiorów czasami będzie uznawało się jako przejaw niekonsekwencji ideologicznej samego filozofia. Uznawany jest on bowiem za jedną z ofiar despotyzmu i obrońcę ludzkiej wolności. W tym przypadku miał on zachowywać się zgodnie z wyznawaną koncepcją absolutyzmu, który jest jednak oświecony. Jednocześnie pamiętać musimy, że polska w tymże…

Poglądy – Bóg

Dzieła stworzone przez Woltera cechować będzie przede wszystkim krytycyzm, odrzucenie wszelkiego rodzaju autorytetów oraz tolerancja dla różnego rodzaju postaw, co będzie okazywał między innymi odrzucając instytucję kościoła. W dogmatyzmie religijnym dostrzega on między innymi przyczyny bardzo dużej nietolerancji, braku wolności i społecznej niesprawiedliwości. Uważa on, że religia objawiona to zbiór przesądów, których należy się pozbyć…

Biografia

Wolter był najmłodszym dzieckiem w bogatej notarialnej rodzinie. Rozpoczyna swoją naukę w jednym z lepszych paryskich kolegiów jezuickich gdzie od razu zauważono jego nad wyraz rozwinięte umiejętności, najwyższe zainteresowanie wykazywał on jednak filozofią oraz retorykę. W czasie tym stykał się także z libertynami, których sceptyczny punkt widzenia wpłynął na ukształtowanie jego własnego światopoglądu. Niecałe dziesięć…

Wolter

Wolter urodził się w Paryżu pod koniec listopada roku 1694 i także w tym mieście umiera przeżywszy osiemdziesiąt cztery lata. Był on jednym z lepiej rozpoznawanych pisarzy francuskich w epoce oświecenia, dramaturgiem, historykiem i przede wszystkim filozofem. Zajmował się także tworzeniem satyr. Przez okres swojego życia prowadził on bardzo ożywioną korespondencję, obecnie zachowanych jest kilkadziesiąt…