Różnice

Dokładne zrozumienie teorii krytycznej nie jest możliwe bez ugruntowanej wiedzy dotyczącej sposobu przedstawiania przedmiotu i podmiotu przez teorię tradycyjną, która rozwijana była już od czasów antycznych. Starała będzie się ona poprzez obserwację doprowadzić do obiektywizacji i kalkulacji danego zjawiska. Natomiast teoria krytyczna sprawia, że dany podmiot odnajduje się niejako w przedmiocie i jest bardzo ściśle…

Teoria krytyczna

Theodor Adorno zaliczany jest do jednego z podstawowych twórców właśnie tego odłamu filozofii. Sama teoria w europie nie była tak uznana jak na przykład na terenie USA. Teoria krytyczna miała na celu przede wszystkim określenie stanowiska filozoficznego Adorno. Została ona zastosowana po raz pierwszy w jednej z książek, którą wydał jeszcze przed wybuchem wojny. Teorię…

Krytyka

Adorno krytykowany był przede wszystkim przez marksistów, którzy twierdzili, że zakłada on totalność jako jedyną formę ostatecznego systemu rządów. To założenie jest zgodne z jego teorią filozoficzną oraz ideologami społecznymi w formie samoregulującego się systemu, z którego trzeba wyzwolić każdą z jednostek. Dla Adorno takowy stan rzeczy istniał, choć w nieludzkiej formie, podczas gdy marksiści…

Emigracja

Theodor Adorno wyjeżdża na okres ponad dziesięciu lat do ameryki północnej, a dokładniej do USA, gdzie przebywa od momentu rozpoczęcia wojny do końca lat czterdziestych, czyli do czasu kiedy cała sytuacja zostaje całkowicie ustabilizowana. W Brukseli ostatni raz widzi się ze swymi rodzicami. Krótko po dostani się do nowego Jorku Theodor Adorno zostaje oficjalnym członkiem…

Krytyk muzyczny

w czasie studiów zajmował się on szeroko zakrojoną krytyką muzyczną. Wierzył cały czas między innymi w to, że będzie wiązała się z tym jego przyszłość, że zostanie właśnie krytykiem muzycznym. Posiadając cały czas na uwadze tenże właśnie cel, wykorzystał swoje znajomości z jednym z sławniejszych wykonawców we frankfurckiej operze by móc rozpocząć studia na akademii…

Życiorys

Theodor Adorno rodzi się we Frankfurcie. Jest jedynym potomkiem swoich rodziców, a mianowicie kupca żydowskiego pochodzenia oraz katolickiej śpiewaczki, która zaczyna odnosić coraz większe sukcesy zawodowe. Oprócz tego wraz z rodziną mieszka także posiadająca wyjątkowy talent muzyczny ciotka, co powoduje, że chłopak od najmłodszych lat wychowuje się już w nastrojach muzycznych. Doprowadza to do tego,…

Theodor Adorno

Theodor Adorno jest jednym z lepiej rozpoznawalnych niemieckich filozofów dwudziestego wieku. Urodził się on we Frankfurcie, umiera jednak już małej szwajcarskiej wiosce, gdzie osiedlił się na starość. Był on uznawany przez wielu za mistrza filozofii, oprócz niej zajmował się jednak także socjologią oraz muzyką, był bardzo dobrym kompozytorem, tworzył jednak głównie dla samego siebie. W…