Krytyka

Tales z Miletu z całą pewnością jest postacią ważną dla nauki i filozofii europy, szczególnie w okresie antycznym. Jednak nie wszystkie poglądy oraz twierdzenia głoszone przez Talesa spotykały się z bezsprzeczną aprobata. Na przestrzeni tychże wszystkich wieków, które minęły od lat jego życia i działalności znajdywało się wielu, którzy poddawali krytyce jego dorobek, wyciągając często…

Twierdzenie Talesa

Twierdzenie Talesa jest jednym z najważniejszych, które możemy znaleźć w tradycyjnej geometrii, jak sama nazwa wskazuje przypisywane jest one Talesowi z Miletu. Według treści tego twierdzenia, w momencie przecięcia kąta prostymi równoległymi odcinki wyznaczone w takowym sposób na jednym ramieniu kąta będą proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu takowego kąta. Najstarsze z dowodów tego…

Odkrycia matematyczne

Tales uchodzi za jednego z pierwszych matematyków, który na terenach starożytnej Grecji wprowadza geometrię – jej zasady miał sobie przyswoić w czasie kiedy przebywał Egipcie. Obecnie przypisuje mu się kilka następujących twierdzeń, szczególnie tych, które dotyczą kątków wpisanych w okrąg oraz średnicy okręgu. Tak naprawdę oczywiście nie wiadomo do końca czy wszystkie z twierdzeń Talesa,…

Kosmogonia

Tales jako jeden z pierwszy starał się wprowadzić system kosmologiczny opierając swoje dążenia na założeniach mówiących o istnieniu absolutu. Zdaniem Talesa absolut ma być podstawą wszystkich rzeczy oraz tym z czego się one wywodzą, w czym istnieją oraz w czym ulegną zniszczeniu, czy też rozpadowi. Rzeczy istnieją poprzez udział właśnie w zasadzie absolutu, będą one…

Dorobek Talesa

Według przekazów Tales miał często podróżować, a w czasie swoich podróży zapoznawał się z osiągnięciami innych cywilizacji, przede wszystkim w dziedzinie matematyki. Posiadł on dzięki temu praktyczne umiejętności pozwalające na przewidywanie zaćmień słońca, czy mierzenie wysokości przedmiotów przy wykorzystaniu ich cienia (wykorzystując tutaj podobieństwa trójkątów). Przed Talesem umiejętności te były znane jednak tylko w formie…

Podstawy filozofii

Jedno z pierwszych zagadnień filozoficznych, którym zajmował się Tales było poznanie powstania świata oraz jego natury, czyli tak zwane arche. Z jego prac możemy dowiedzieć się, że twierdził on iż wszystko jest z wody, z tejże wody też powstało i z niej składa się w większości. Jeśli chodzi natomiast o powstanie przyrody filozof kojarzył je…

Tales z Miletu

Tales z Miletu był greckim filozofem, którego uważa się obecnie za jednego z pierwszych antycznych myślicieli, który posiadał tak duży wpływ na późniejszy rozwój filozofii oraz nauk – nie na darmo jest więc zaliczany do grona legendarnych siedmiu mędrców. To właśnie jemu przypisuje się stworzenie podstaw nauki starego kontynentu. Podczas gdy przed okresem jego działalności…