Gorgiasz

Gorgiasz był jednym z greckich filozofów, a co najważniejsze zaliczany jest do dzisiaj do dziesiątki najbardziej wybitnych mówców jeśli chodzi o całą antyczną Grecję. Uważa się go także za prekursora teorii sztuki oraz za jednego z czołowych przedstawicieli ideologii sofistycznej. Oprócz tego tworzył on pierwsze z form nihilizmu twierdząc, że człowieka otacza nicość, a nawet…

Arystryp

Arystryp to kolejny z greckich filozofów, który był jednocześnie uczniem Sokratesa. W wielu punktach pozostawał on wierny ideologii sofistów, powrócił nawet do ich obyczaju pobierania pieniędzy za naukę. W przeciwieństwie do innych myślicieli sobie podobnych wiódł żywot światowca. Uważany jest ta założyciela szkoły filozoficznej cyrenaików, którzy rozważali zagadnienia związane z przyjemnością. Doszli oni do sformułowania,…

Demokryt

Demokryt z Abdery żył na przełomie wieku piątego oraz czwartego przed naszą erą. Był myślicielem, podróżnikiem, naukowcem, a przede wszystkim filozofem. Prace Demokryta są dosyć liczne, powstało ich bowiem prawie sto i dotyczyły szerokiej gamy dziedzin zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych oraz czysto technicznych. Do dzisiaj przetrwały jednak tylko i wyłącznie nieliczne ich fragmenty.…

Epikur

Epikur był filozofem urodzonym na greckiej wyspie Samos, uważany jest za twórcę nurtu filozoficznego, który od jego imienia nazwa epikureizmem. Był on jednym z najważniejszych filozofów jeśli chodzi o drugą fazę filozofii klasycznej, w której dominowały przede wszystkim zagadnienia życiowej filozofii, czyli rozważania na temat osiągnięcia stanu ataraksji oraz pełnego szczęścia. Jeśli chodzi o informacje…

Protagoras

Protagoras z Abdery był greckim filozofem, który działał na przestrzeni wieku piątego, obecnie zaliczany jest do grona sofistów. Tak naprawdę nie wiele wiadomo o jego działalności oraz dziełach. Najważniejsze i praktycznie jedyne pewne źródło, które jest mu poświęcone to dialog Platona o tytule Protagoras – uważanie go jednak za źródło historyczne jest od strony formalnej…

Heraklit

Heraklit z Efezu działał na przełomie wieku szóstego oraz piątego przed naszą erą. Przez swoich następców określany był mianem ciemnego, między innymi dlatego, że większość swych poglądów przedstawiał za pomocą aforyzmów, kosmologicznych pism, oraz tych o charakterze teologicznym jak i politycznym. Filozofia heraklita dała początek wielu nowym nurtom w zachodniej filozofii, odbicie wniosków do których…

Inni filozofowie

Czasy starożytne były okresem kiedy rozwijały się naprawdę potężne i zaawansowane cywilizacje, zarówno jeśli chodzi o aspekty społeczne, prawne, gospodarcze oraz te związane z edukacją oraz filozofią. Szczególnie osiągnięcia greków i rzymian były tak daleko idące, że po upadku ich imperiów oraz spadku świetności odbudowanie dorobku zajęło prawie tysiąc lat ludziom z okresu nowożytnego. Na…