Ciekawostki

Platon to postać z całą pewnością barwna, o jego życiu jednak nie wiemy wszystkiego, gdyż zachowane źródła oraz materiały historyczne są niepełne. Wiadomo jednak, że posiadał on zapędy prozatorskie i kilkukrotnie próbował zając się pisaniem tekstów nie czysto filozoficznych oraz naukowych, ale związanych z literaturą piękną. Oprócz tego przez całe życie był zagorzałym kibicem sportowym…

Znaczenie muzyki

Platon zdawał sobie sprawę z tego, jaką siłę ma na emocje muzyka i sam twierdził że rym oraz harmonia to dwa z elementów, które najmocniej przylegają do duszy ludzkiej. Co ciekawe był on zwolennikiem aby poddać ją w pełni kontroli państwowej – oprócz tego postulował pozostanie przy męskiej tonacji w stylu doryckim i usunięcie wszystkich…

Teoria państwa

Platon w swoich przekonaniach był propagatorem państwa totalitarnego, gdzie na jego czele znajdowałaby się jednostka. Uważał, że w przypadku obecnego ustroju państwa miejsce ma jego degradacja, rozpoczynając od rządów najlepszych, czyli arystokracji (z której sam się wywodził), przechodząc w tak zwaną timokrację, czyli rządy najdzielniejszych, przez rządy bogatych i uprzywilejowanych aż po demokrację, która według…

Filozofia Platona

Platon w swej filozofii próbował rozstrzygnąć większość dylematów, które dzieliły i dręczyły jego poprzedników. Wynikały one z rozważań nad znaczeniem samego pojęcia bytu – przez greków rozumiany był on bowiem w kategorii absolutu, uznawali, że jeśli coś jest to powinno trwać zawsze i niezmiennie. Jak ujął to prowadzący swoją działalność przed Platonem Parmenides: byt jest,…

Dzieła

Do dzisiaj zachował się dosyć duży dorobek dzieł Platona, który obejmuje trzydzieści pięć dialogów oraz listy do różnych filozofów oraz myślicieli żyjących w czasie ówczesnym. Wszystkie z nich pogrupowane zostały przez historyków w dziewięć tak zwanych tetralogii, czyli grup składających się z czterech tekstów. Oprócz tego dzielone są one dodatkowo na trzy grupy, dialogi wczesne,…

Biografia

Jedna z bardziej elementarnych informacji dotycząca życia filozofa to ta dotycząca jego prawdziwego imienia, Platon jest bowiem tylko i wyłącznie przezwiskiem (z greckiego oznacza szerokość, czy też obszerność). Rzeczywiste imię otrzymał natomiast po swoim dziadku i brzmiało no Arystokles. Urodził się on w znamienitej rodzinie, jego ojciec wywodził się z rodu Kodrosa, matka natomiast w…

Platon

Platon, jak wskazuje większość źródeł historycznych, miał przyjść na świat około roku 427 przed naszą erą w Atenach i w tym samym mieście umrzeć w roku 347. Był on jednym z większych greckich filozofów okresu starożytności, zasłynął jako twórca systemu filozoficznego, który dzisiaj kategoryzowany jest jako idealizm. Od momentu swojej działalności aż do dzisiaj posiadał…

Muzyka

Platon posiadał dużą świadomość jeśli chodzi o siłę emocjonalnych oddziaływań świata muzyki na człowieka. Twierdził on między innymi że rytm oraz harmonia, najmocniej czepiać będą się duszy i przynosić jej piękny wygląd. Platońskie idee traktowania muzyki jako jednego ze środków dyscyplinarnych, porządkującego emocje i służącego do podtrzymywania więzi w społeczeństwie posiadała bardzo wielu zwolenników. Podobnie…

Kosmogonia

Platon twierdził między innymi, że w pojęcia zawierała będzie się wiedza bezwzględna i jak najbardziej pewnikowa. Musiały więc one odnosić się do przedmiotów, które istnieją realnie. Własnością takowych pojęć jest między innymi jedność i charakterystyczna stałość. Przedmioty powinny mieć więc taką samą naturę. Nie są one rzeczami fizycznymi, gdyż te ulegają zmianie. Byt posiadał będzie…

Teoria poznania

Z koncepcji istnienia świata idei oraz rozumienia duszy wynika jednocześnie spójna platońska teroia poznania. Zdaniem Platona dusze posiadają doskonałą wiedzę dotyczącą świata idei, przebywają w nim przed narodzinami człowiek, lecz na drodze ze świata idei do właśnie ludzkich ciał wiedzę tę zatracają. Zapominanie to jednak nie było zupełne i człowiek cały czas posiadał możliwość przypomnienia…