Trójki pitagorejskie

Trójki pitagorejskie bardzo często przedstawiane są także pod nazwą liczb pitagorejskich, których cechą charakterystyczną jest fakt, że podstawienie ich do wzoru będzie dawało spełnienie twierdzenia pitagorasa. Trójkąty konstruowane w oparciu o tą zasadę zwane są egipskimi, a przede wszystkim trójkąt o bokach trzy, cztery i pięć. Wszystkie pozostałe to natomiast odpowiednio dobrane wielokrotności tychże właśnie…

Twierdzenie pitagorasa

Twierdzenie pitagorasa związane jest z geometrią euklidesową i w zachodnioeuropejskim kręgu kultury przypisywane jest jak sama nazwa wskazuje jednemu z największych matematyków i filozofów starożytności, a mianowicie pitagorasowi. Tak naprawdę nie jest on sam autorem tego twierdzenia, gdyż jak wiadomo było ono już wcześniej znane Egipcjanom, a także na terenach Chin, Indii oraz Babilonu. Według…

Kosmogonia Pitagorasa

Pitagorejczycy głosili, że do realnych własności bytu zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim cechy geometryczne, które zwane były także ilościowymi. Jednak zasadami bytu mają być w tym przypadku zasady czystej matematyki, a liczba występuje jako składniki, przyczyna i wzór rzeczy będąc jedynym realnym bytem. Czynnikiem świata nie jest tutaj materia, ale sama forma zwana jednią. Jednia…

Szkoła pitagorejska

Pitagoras znany jest między innymi dlatego, że w roku 529 przed naszą erą założył szkołę w Krotonie. Wspólnoty pitagorejczyków, które gromadziły się wokół nauczyciela dysponować miały wspólną własnością, nie wiadomo jednak, czy wszystko było uważane za wspólne – wykłady jak wiadomo odbywały się w domu Pitagorasa, uczniowie jednak posiadali własne siedziby. Wiadome jest jednak, że…

Filozofia pitagorasa

Według pitagorasa świat miał być tworem boskim, gdzie człowiek toczy ciągły bój pomiędzy swoją zwierzęcą naturą i stara się dążyć do osiągnięcia natury boskiej. Uważał także, że podstawą każdego z bytów są liczby oraz dziedziny wiedzy, które się z nimi wiążą, między innymi muzyka, czy też geometria. Jednym z odkryć pitagorasa było stwierdzenie, że interwały…

Dane biograficzne

Ustalenie dokładniejszych informacji związanych z biografią pitagorasa jest naprawdę trudne, samo podanie daty narodzin i śmierci także staje się skomplikowane, przede wszystkim z powodu ograniczonej ilości źródeł, które w dodatku są niepełne. Przyjmuje się jednak najczęściej że urodził się w okolicach 580. Co do daty śmierci podawane są dwie wersje, według jednej z nich żyć…

Pitagoras

Postać pitagorasa jest chyba jedną z najbardziej znanych wśród wszystkich starożytnych myślicieli oraz filozofów. Pitagoras za swojego życia zajmował się także matematyką i mistyką, znany jest przede wszystkim z powodu swoich osiągnięć matematycznych, a przede wszystkim twierdzenia dotyczącego długości boków w trójkącie prostokątnym, czyli twierdzenia pitagorasa. Oprócz tego jest on założycielem szkoły pitagorejczyków w szóstym…