Wielki głód

Wielki głód jest ostatnią, trzynastą częścią całej serii książek Kołakowskiego dotyczącej bajkowej krainy Lailonii. Cała akcja opiera się o problem głodu, który dotyka tejże właśnie krainy. Arcykapłan całej krainy wzywa do siebie strażaków oraz możnych i próbuje znaleźć wśród nich radę na ugaszenie panującego głodu. Sposobem miało być polanie kraju wodą, w tym momencie jednak…

13 bajek

13 bajek, a dokładniej 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych to cały zbiór utworów autorstwa Leszka Kołakowskiego, które wydawane były w przedziale od lat sześćdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych wieku ubiegłego. Historia ta posiada bajkowy i wręcz fantastycznych klimat, zawiera w sobie jednak liczne i ukryte alegorie oraz przesłania z zakresu filozofii,…

Nurty marksizmu

Nurty marksizmu to jedno z bardziej znanych dzieł Leszka Kołakowskiego, które wydawane było w trzech kolejnych tomach w latach siedemdziesiątych kiedy znajdował się w Paryżu. Pierwszym zamiarem pisarza było sporządzenie swojego rodzaju podręcznika, który opisywałby historię powstania i dalszego rozwoju marksizmu. Z czasem jednak praca stała się o wiele bardziej obszerniejsza i objęła więcej elementów…

Filozofia

Swoje pierwsze teksty Kołakowski zaczyna publikować w połowie lat pięćdziesiątych wieku dwudziestego, są to między innymi „Po Prostu” oraz „jednostka i nieskończoność”. Posługuje się on w nich warsztatem charakterystycznym zarówno dla filozofa, jak i historyka poszczególnych idei. Filozofii wieku siedemnastego, która była jednym z jego koników, pozostaje wiernym w kolejnych swoich pracach. Publikuje między innymi…

Emigracja

W roku 1968 opuszcza Polskę, najpierw znajduje się w Anglii, gdzie jak później okazuje się spędzi także ostatnie lata swojego życia. Oprócz tego jednak mieszkał także w Paryżu oraz w kilku innych europejskich miastach. W Anglii w końcu wiąże się na stałe z uniwersytetem oksfordzkim, czyli jednym z bardziej prestiżowych na całym świecie, gdzie w…

Życiorys

Kołakowski lata swojego dzieciństwa spędza w Radomiu, sytuacja zmienia się jednak we wrześniu rok 1939. W okresie pierwszych trzech lat drugiej wojny światowej mieszka w jednej z polskich wsi, następnie przeprowadza się do warszawy. Przez pewien okres swojego życia mieszkał w tym samym domu, co Irena Sandlerowa, ta sama, która zajmowała się ratowaniem żydowskich dzieci.…

Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski dla polskiego świadka naukowego był postacią co najmniej wyjątkową. Oprócz tego doceniany był w europie i na świecie, do ostatnich lat życia współpracował z brytyjskim Oksfordem, gdzie z resztą także osiedlił się i umarł. Zajmował się on filozofią, przede wszystkim jej historią, aspektem religijnym. Oprócz tego dużą część swojego życia poświęcał na pisanie…