Najważniejsze założenia

Starając się zamknąć całą kantowską filozofię w pigułce, będziemy mogli stwierdzić, że przestrzeń oraz czas są formami naoczności naszych zmysłów. Wszystko co nas otacza będzie posiadało dla nas wymiar przestrzenny i zajmuje jednocześnie określone miejsce na osi czasu. Oprócz tego ludzki sposób postrzegania wszystkie w trój wymiarze i w czasie jest jedyną z dostępnych form…

Wpływy

Koncepcje, które udało się opracować i następnie przedstawić Kantowi z całą pewnością wywarły ogromny wpływ na filozofię zachodniej części starego kontynentu. Już za życia samego myśliciela znajdowały one swe odbicie w kolejnych pracach. Po filozofii krytycznej nie sposób już było posługiwać się takimi pojęciami jak Bóg, absolut, czy też istota w formie w jakiej czyniono…

Teoria sądów

Emmanuel Kant swoją pracę nad stworzeniem nowej myśli filozoficznej zaczyna przede wszystkim od poszerzenia teorii logiki, której spisanie przypisuje się arystotelesowi. Według Kanta podział sądów miał dzielić je na analityczne oraz syntetyczne. Podziały te krzyżowały będą się ze sobą, sądy analityczne bowiem opierają się na zasadzie niesprzeczności. Wszystkie zdania analityczne są niezależne od doświadczenia. Sądy…

Zasady

Każdy z filozofów i jednocześnie każda z nowych myśli filozoficznych będzie wprowadzała całkowicie nowe pojęcie, a sam Kant pod tym właśnie względem zachowywał bardzo dużą twórczość. Miało to jednak solidne uzasadnienie, między innymi dlatego, że starał się on opracować całkowicie nowy język filozoficzny, tak aby możliwe było wyrażenie koncepcji, którą chciał zaprezentować. Za podstawę przyjmuje…

Filozofia

Kant poddawał osiągnięcia dotychczasowej filozofii dokładnemu przeglądowi i bardzo krytycznie je oceniał. Podejście takie nazywał idealizmem, który przybierał dwie formy, albo transcendentalną albo też bryczyną. Polegać miało to przede wszystkim na badaniu i analizie podstawowych warunków, które muszą zostać spełnione, tak aby zaistniała możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek badań medycznych. Za największe jego osiągnięcie uważać będziemy mogli…

Życie

Przez całe swoje życie Kant związany był z Królewcem, który obecnie nosi nazwę Kaliningradu. Jego ojciec pracował jako rzemieślnik, matka natomiast zajmowała się domem. W czasach swojego dzieciństwa kant otrzymał bardzo surowe pochodzące od luteranów wykształcenie. W latach czterdziestych wieku osiemnastego kiedy ma już szesnaście lat rozpoczyna swoje studia filozoficzne na uniwersytecie właśnie w Królewcu.…

Emmanuel Kant

Zagłębiając się w biografię Emmanuela Kanta dowiemy się między innymi że żył on na przełomie osiemnastego oraz dziewiętnastego wieku dożywając równo osiemdziesiątego roku życia. Znany będzie przede wszystkim jako filozof, oprócz tego był także profesorem na uniwersytecie w Królewcu, gdzie zajmował się wykładaniem logiki i jednocześnie metafizyki. Jeśli chodzi o filozofię znany był przede wszystkim…