Pascalina

Pascalina jest maszyną liczącą, która zaprojektowana została przez Blaise Pascala, stąd też między innymi jej nazwa. Umożliwiała ona jedynie wykonywanie dodawania i odejmowania, była więc swojego rodzaju mechanicznym sumatorem. Był to drugi mechaniczny kalkulator stworzony na przestrzeni dziejów, pierwszy skonstruowany został kilkanaście lat wcześniej. W starożytności także znano podobne mechanizmy, wykorzystywano je jednak do przewidywania…

Ciekawostki

Z Blaise Pascalem wiązać będzie się wiele różnego rodzaju anegdot i ciekawostek wyciągniętych z jego życia. Nic w tym dziwnego, był on bowiem jednych z bardziej światłych umysłów swojej epoki, już w wieku kilkunastu lat opisywał zjawiska, gdzie jego przemyślenia i spostrzeżenia są do dzisiaj respektowane. Jest on między innymi tym, który wymyślił pierwszą maszynę…

Wiara

Pascal stał się bardzo głęboko wierzącym chrześcijaninem. W jego mniemaniu prawdziwym Bogiem był ten, którego opisywał stary testament a nie filozofie. Wprowadza on rozróżnienie pomiędzy osobą ludzką, a Bogiem, który ma transcendentną naturę. W człowieku istnieje według jego opinii swojego rodzaju rozdarcie wewnętrzne pomiędzy sferę duchową i ziemską, dlatego niezbędne będzie objawienie w życiu każdej…

Nawrócenie

Młodzieńcze lata Pascala obok prac naukowych bardzo mocno wiązały się z używaniem ziemskich rozkoszy (szczególnie jeśli wykluczymy jego epizodyczne związki z teologią jansenistyczną). Rozkosze te niewiele z pewnością wspólnego miały z ascetycznym trybem życia, który prowadził w dojrzałym wieku. W czasie tym był światowcem, posiadał podobnych znajomych, wśród których rozpasanie było rzeczą normalną. Nagłe nawrócenie…

Poglądy filozoficzne

Obecnie dorobek filozoficzny Pascala oceniać będziemy jako następstwo prac Kartezjusza z zauważalnym wpływem idei świętego Augustyna. Pascal krytykował między innymi takie poglądy jak panteizm, czy też monizm. Uważał on między innymi że świat to nie tylko zasady poznania, oprócz tego sądził, że istnieją zjawiska, które wyrastają poza możliwości ich poznania. Nie da się samej istoty…

Życiorys

Pascal przychodzi na świat w Clermont-Fernand, czyli na terenach francuskich. Żyje on w zamożnej rodzinie, niestety jednak jego matka umiera kilka lat po jego narodzinach, a dokładniej mówiąc kiedy młody Blaise miał trzy lata. Jego ojciec postanawia w tym momencie, że cała rodzina przeprowadzi się do Paryża – Pascal posiadał jeszcze dwie siostry. Od dzieciństwa…

Blaise Pascal

Pascal urodził się w jednej z francuskich miejscowości w roku 1623, umiera jednak już w Paryżu, przeżywszy zaledwie trzydzieści dziewięć lat. Był on bardzo światłym umysłem zainteresowanym między innymi matematyką, fizyką, ale także pisarstwem i filozofią, czyli na pierwszy rzut oka całkowicie oddzielnymi dziedzinami. Do głównych tematów jego badań w dziedzinie nauk ścisłych zaliczyć będziemy…