Pozytywizm logiczny

Jest to jedna ze szkół filozoficznych, która powstała w oparciu o pierwotną formę pozytywizmu w pierwszym okresie wieku dwudziestego. Jej założycielem był mieszkający w Wiedniu naukowiec, a mianowicie Moritz Schlick, który budował swoje poglądy pod silnymi wpływami innych z myślicieli. Przez bardzo długi okres czasu pod wpływem tejże szkoły działały inne szkoły pozytywistyczne, między innymi…

Pozytywizm

Pozytywizm jest jednym z popularniejszych nurtów filozoficznych, pod który pod waliny kładł słynny filozof oraz ojciec socjologii, a mianowicie August Comte. Następnie ten system myślowy rozwijany był przez H. Spencera, a następnie kontynuowany pod nazwą pozytywizmu logicznego. Pozytywizm w swej formie przede wszystkim będzie podkreślał ogromną rolę czysto empirycznej wiedzy i badań naukowych. Oprócz tego…

Fazy filozofii

August Comte twierdził że jego filozofia pozytywistyczna będzie bezpośrednio wiązała się z kolejnymi stadiami ewolucji, których wyróżnił trzy. Pierwsza z nich, czyli faza teologiczna próbowała wyjaśniać zjawiska poprzez odwołanie się do nadprzyrodzonych istot, czy też Boga. W kolejnej fazie natomiast, zwanej metafizyczną, ludzie wyjaśniają zachodzą zjawiska poprzez pojęcia co najmniej abstrakcyjne i spekulację, która najczęściej…

Oddziaływanie

Poglądy oraz ideologią którą głosił Comte składa się z dwóch części, a mianowicie wcześniejszej, która stała się istotą późniejszego pozytywizmu oraz późniejszej dotyczącej przede wszystkim władzy totalitarnej i dyktatury. Pierwsza część posiadała bardzo szerokie oddziaływanie, szczególnie na terenie Francji i wielkiej Brytanii gdzie Comte spotkał się z entuzjazmem jednych z najwybitniejszych francuskich uczonych. Druga część…

Poglądy

Comte odpowiedzialny jest za nakreślenie podstaw do stworzenia filozofii pozytywistycznej, z resztą jest tym, który stworzył samo pojęcie pozytywizmu. Filozofia jego uznawana była za pozytywną przede wszystkim dlatego, że miała poruszać kwestie rzeczywistych przedmiotów, czyli wszystkich tych, które dostępne są dla naszego umysłu. Oprócz tego rozważała, tematy które można uznać za pożyteczne, które miały służyć…

Życie

August Comte urodził się w jednej z francuskich miejscowości, a mówiąc dokładniej w Montpellier. Studiował na początku w jednej z paryskich szkół politechnicznych, jednak swoich studiów na tejże właśnie uczelni nie kończy. Zamieszkuje następnie na stałe w Paryżu, gdzie dorywczo zajmować będzie się udzielaniem korepetycji z matematyki oraz innych przedmiotów ścisłych. Szybko jednak kończą mu…

August Comte

August Comte uważany będzie przede wszystkim za twórcę socjologii. Oprócz tego zajmował się on bardzo aktywnie filozofią. Uważał on że nauki socjologiczne powinny stanowić nowy nurt w naukach ścisłych. Stworzył jednocześnie własny z systemów, który nazwał filozofia pozytywną, przede wszystkim w celach zwalczania negatywnej filozofii oświeceniowej – negatywną była ona oczywiście w jego prywatnym odczucie.…