Wpływ Schopenchauera

Artur Schopenhauer w swoich czasach nie był zbyt popularny, podobnie jak z resztą filozofia. Było tak przede wszystkim dlatego, że w okresie tym ogromną popularnością w Niemczech cieszył się marksizm oraz heglizm. Z koncepcji schopenhauerowskich rozwijały się jednak kolejne z systemów filozoficznych w ostatnich latach wieku dziewiętnastego i na początku wieku ubiegłego – część z…

Wola ludzka

W ostatnim okresie działalności poglądy Schopenhauera całkowicie zaczynają rozchodzić się z tymi, które charakteryzują Kanta. Artur Schopenhauer zaczyna być pod coraz silniejszym wpływem buddyzmu, powoduje to poniekąd, że dochodzi do wniosku, że każdy z ludzi posiada bezpośredni dostęp tylko i wyłącznie do jednego z rodzajów rzeczywistych bytów, którym w tym przypadku jest indywidualne wnętrze. Schopenhauerowi…

Koncepcja fenomenu

Jednym z ważniejszych wkładów Schopenhauera w rozwój teorii poznania była koncepcja fenomenu, z której później rozwijać zaczęła się fenomenologia. Artur Schopenhauer dokonał jednego bardzo ważnego uzupełnienia jeśli chodzi o rozumowanie samego Kanta – dale niego bowiem dane były bezpośrednio wrażenia zmysłowe, sam Artur natomiast zauważył, że bardzo rzadko będzie bezpośrednio dostrzegać te z doznań, lecz…

Wpływ Kanta

Artur Schopenhauer jest od początku swojej działalności wręcz zafascynowany filozofią oraz działalnością Kanta, szczególnie jego teorią poznania. Starał się ją jednak oczyścić jak najbardziej było to możliwe ze wszystkich konstrukcji, które w jego mniemaniu uznać można było za sztuczne i starał się je upraszać. Rezultatem takowej działalności była jednak całkowicie nowa i ulepszona teoria poznania,…

Filozofia

Główną sentencją Artura Schopenhauera, od którego z resztą rozpoczyna wszystkie ze swoich wywodów filozoficznych, jest stwierdzenie, że świat jest moim wyobrażeniem. Twierdzenie to uważać będzie za jedną z najważniejszych i całkowicie nienaruszalnych prawd – w tym przypadku bardzo widoczny będzie wpływ na jego filozofię wcześniejszej działalności Kanta oraz filozofów indyjskich. Artur Schopenhauer twierdzi, że świat…

Biografia

Schopenhauer urodził się w Gdańsku jako jeden z synów wpływowego na pomorzy kupca oraz słynnej, miejskiej prozaiczki. W momencie jednak kiedy pięć lat od jego narodzin miasto zostaje całkowicie zajęte przez Prusy, przeprowadza się wraz z całą rodziną do Hamburga. Początkowo przygotowuje się do zawodu kupieckiego, co związane było z wolą jego ojca. Sprowadzał on…

Artur Schopenhauer

Artur Schopenhauer urodził się w Gdańsku, uznawany jest jednak za Niemca. Jest tak dlatego, że w momencie kiedy przychodzi na świat, koniec wieku osiemnastego Gdańsk znajdował się w ręku Niemiec. Umiera już jednak we Frankfurcie przeżywszy niespełna osiemdziesiąt lat. Był on jednym z ważniejszych niemieckich filozofów, obecnie uważany za głównego przedstawiciela pesymizmu filozoficznego. Jego start…