Koloseum

Inaczej Koloseum zwane jest także amfiteatrem Flawiuszów. Jest to obiekt kulturalny, dokładniej mówiąc właśnie amfiteatr, którego budowa rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych, a skończyła w latach osiemdziesiątych naszej ery. Jest to ogromna budowla o eliptycznej podstawie, której długość to prawie dwieście metrów, a szerokość sto pięćdziesiąt. Widownia tego obiektu miała możliwość pomieszczenia nawet dziewięćdziesięciu tysięcy…

Architetktura

Architektura antycznego Rzymu na samym początku wiązała się tylko i wyłącznie z samym miastem Rzym. Kolejnie z powodu licznych i coraz dalej posuniętych podwojów zasięg tejże architektury ogarnął tereny prawie całej europy zachodniej, a oprócz tego Afrykę Północną, Bałkany, Azję mniejszą i wiele, wiele innych tym podobnych. Wpływ na ukształtowanie architektury rzymskiej miała architektura przede…

Cesarstwo rzymskie

Jest to starożytne państwo, które obejmowało swoimi Tereniami obszary basenu Morza śródziemnego. Powstało po przekształceniu się Republiki Rzymskiej w system monarchiczny. Czas trwania cesarstwa rzymskiego rozpoczyna się w kilka lat po rozpoczęci naszej ery i trwa przez kolejne cztery stulecia. Jest to czas, w którym Rzym cieszy się latami swojej świetności, największym rozkwitem oraz jednocześnie…

Starożytny Rzym

Pod terminem starożytnego Rzymu, kryć będzie się przede wszystkim państwo, którego podwalinami jest samo miasto Rzym znajdujące się w słonecznej Italii nad rzeką Tyber. Historia tegoż państwa rozpoczyna się z okresem jego założenia, który umownie określany jest na rok 753 przed naszą erą, a kończy się obaleniem cesarza Augustulusa prawie tysiąc lat później. Dzieje całego…

Najważniejsze cywilizacje

Przez okres ponad tych czterech tysięcy lat kiedy swoim rozkwitem cieszyła się właśnie starożytność powstało wiele ogromnych i znaczących kultur oraz cywilizacji, wśród których wyróżnić będziemy mogli przede wszystkim antyczną Grecję oraz Rzym, z całą swoją potęgą, a także inne takie jak Asyria, Babilonia, przeżywający swoje lata świetności tysiące lat wcześniej Egipt, Sumer, Persja i…

Starożytność

Starożytność jest z całą pewnością jedną z bardziej charakterystycznych oraz najdłuższych epok zarówno historycznych jak i kulturowych jeśli chodzi o istnienie człowieka na ziemi. Początek starożytności datowany jest na lata około trzech, czterech tysięcy lat przed naszą erą, a za datę jego zakończenia podawana jest umownie data upadku cesarstwa rzymskiego, które było jakoby wyznacznikiem i…