Sonet III

Sonet III został napisany przez Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego. W pierwszej strofie za pomocą elipsy została wyrażona koncepcja ludzkiego żywota. Poeta pisze o tym, że spokój zapewnia ludziom szczęście, jednakże życie ludzkie nie jest spokojne. Opisuje je, jako ciągłą walkę z przeciwnościami, a nawet z samym sobą. Wrogami człowieka są szatan i ciało. Musi on bowiem…

Krótkość Żywota

Krótkość żywota jest utworem napisanym przez Daniela Naborowskiego. Podejmuje on temat bardzo wówczas popularny, a mianowicie kruchość i niepewność życia. Można powiedzieć, że jest to epigramat. Świadczy o tym bowiem jego budowa. Krótkość żywota składa się z dwunastu trzynastosylabowych wersów. W epigramacie tym występują także rymy parzyste, dokładne i żeńskie. Podmiot liryczny jest mędrcem, który…

John Donne

John Donne był głównym przedstawicielem poezji metafizycznej. Przebywał na uniwersytecie w Oxfordzie i Cambridge. Był wspaniałym duchownym. Święcenia przyjął w 1615 roku. Wkrótce potem stał się kaznodzieją i kapelanem na dworze królewskim. Jego kazania były uznawane i doceniane, a on sam stawał się coraz bardziej sławny. Napisał dwie elegie, wiele kazań i polemik teologicznych. Ukazały…

Daniel Naborowski

Daniel Naborowski to jeden z wybitnych reprezentantów polskiej literatury baroku, a ściślej mówiąc poezji metafizycznej. Jednakże jego utwory różnią się nieco od poezji Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego czy też Sebastiana Grabowieckiego. Zawierają bowiem znacznie mniej dramatyzmu. Poeta stara się odnaleźć swego rodzaju harmonię, mimo problemów, o które potyka się na drodze życia. Czerpie inspirację z motywu…

Sebastian Grabowiecki

Sebastian Grabowiecki był gościem na dworze Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Śmierć żony bardzo nim wstrząsnęła. Postanowił porzucić żywot szlachcica i stał się duchownym. Stał się opatem klasztoru Cystersów w Bledzewie. Stworzył zbiór wierszy pod tytułem Setnik rymów duchownych w 1590 roku. Grabowiecki wbrew temu, co pisał Mikołaj Sęp- Szarzyński poszukiwał na świecie ładu…

Mikołaj Sęp-Szarzyński

Mikołaj Sęp-Szarzyński był poetą, który zmarł młodo, w wieku trzydziestu lat, lecz jego dorobek stał się jednym z najważniejszych zbiorów poezji polskiej. Nieobce mu były sonety, epigramaty, epitafia i pieśni charakterystyczne dla epoki baroku. Utwory zostały wydane w 1601 roku pod nazwą Rytmy abo wiersze polskie. Poeta w młodości, podczas studiów na luterańskim uniwersytecie w…

Poezja metafizyczna

Poezja metafizyczna jest nurtem obecnym w baroku. Wprowadzono do liryki język związany z nauką, teologią i filozofią. Utwory te były swego rodzaju mieszanką religii, filozofii i erotyki. Nastrój tych wierszy odzwierciedlał atmosferę baroku, zatem były one pełne sceptycyzmu i niepewności jutra. Największymi poetami metafizycznymi są Robert Southwell i John Donn, którego twórczość znacznie wpłynęła na…

Skąpiec

Komedia pod tytułem Skąpiec została napisana przez Moliera. Premiera odbyła się w 1668 roku. Nie od razu zakończyła się sukcesem. W przeciwieństwie bowiem do innych tego typu utworów była pisana prozą, co wywołało sprzeciw. Podobnie jak Pierre’a Corneille’a posądzono o złamanie zasad antycznego dramatu. Mimo tego współcześni Świętoszek jest ceniony zarówno przez aktorów, jak i…

Świętoszek

Świętoszek został napisany przez Moliera. Należy on do gatunku komedii, toteż występuje w nim komizm słowny, sytuacyjny i postaci. Przykładem komizmu słownego jest rozmowa Orgona i Doryny, zaś komizm sytuacyjny to między innymi zabicie pchły podczas modlitwy. Komizm postaci zawiera się w osobie pani Pernelle i świętoszka.Molier pisał zgodnie z regułą piękna, prawdy i dobra…

Cyd

Cyd został napisany przez Pierre’a Corneille’a w 1636 roku. Mimo, że początkowo wywołał on duży skandal, później stał się wzorcem do naśladowania przez innych dramatopisarzy. Tradycyjny dramat antyczny opierał się na zasadzie miejsca, akcji i czasu. Zasad tych nie wolno było łamać. Zapisał je w swym dziele pod tytułem O sztuce poezji Arystoteles. W tragikomedii…