Wielki głód

Wielki głód jest ostatnią, trzynastą częścią całej serii książek Kołakowskiego dotyczącej bajkowej krainy Lailonii. Cała akcja opiera się o problem głodu, który dotyka tejże właśnie krainy. Arcykapłan całej krainy wzywa do siebie strażaków oraz możnych i próbuje znaleźć wśród nich radę na ugaszenie panującego głodu. Sposobem miało być polanie kraju wodą, w tym momencie jednak spowodowało to dodatkowo, że kolejnym problemem stała się powódź. Arcykapłan wzywa do siebie kolejnych przedstawicieli różnych klas społecznych. Ogólnie problem dotyczy podziałów w społeczeństwie i problemów. Zakończenie jest na pozór szczęśliwe, wśród poróżnionych stron społeczeństwa wybucha powiem spór dotyczący tego, kto lub co było przyczyną głodu, co doprowadza, że wybucha on na nowo. Książka jest swojego rodzaju elipsą, przypowieścią, jak pozostałe z resztą części całej historii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *