Filozofia

Swoje pierwsze teksty Kołakowski zaczyna publikować w połowie lat pięćdziesiątych wieku dwudziestego, są to między innymi „Po Prostu” oraz „jednostka i nieskończoność”. Posługuje się on w nich warsztatem charakterystycznym zarówno dla filozofa, jak i historyka poszczególnych idei. Filozofii wieku siedemnastego, która była jednym z jego koników, pozostaje wiernym w kolejnych swoich pracach. Publikuje między innymi jedno z głośniejszych studiów, które dotyczy świadomości religijnej oraz więzi kościelnych. Twierdzi, że z jednej strony książka ta jest krytyką socjalizmu obranego w historyczny kostium, z drugiej jednak strony w książce zauważamy bardzo głęboką przemianę religijności mającą miejsce od wieku siedemnastego. Kołakowski tworzy zarys napięcia pomiędzy religijnością jednostki a wymaganiami kościoła, które dotyczą całej wspólnoty w różnych odłamach wierzeniowych i religijnych. Pod koniec życia interesuje się bardzo głęboko historią filozofii, zwłaszcza od wieku osiemnastego, w tym najgłębsze jego zainteresowanie będzie dotyczyło nurtu liberalistycznego w kulturze oraz religii. Oprócz tekstów filozoficznych Kołakowski pisał jednak jeszcze wiele innych, był przecież znanym publicystom oraz felietonistom, w szerokiej ich gamie znaleźć będziemy mogli jednak i tak motywy filozoficzne. Obrazuje to z całą pewnością jak mocno powiązany był sam autor z filozofią oraz ile wagi przykładał do tej samej nauki – nic więc dziwnego, że poświęcił jej większość swego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *