Oświecenie katolickie

Pojęcie oświecenia katolickiego wprowadzone zostało dopiero w dwudziestym wieku na potrzeby historiograficzne. Służy ono do opisania procesów zgodni z którym oświeceniowe idee posiadały swój wpływ na ewoluowanie i rozwój doktryn kościoła katolickiego szczególnie w wieku osiemnastym. Oświecenie katolickie najbardziej będzie kojarzone z Polską, gdyż w pierwszym okresie kiedy zawitało ono do polski, głównymi jego przedstawicielami byli ludzie związani z duchowieństwem, głównie księża. Oświecenie przyniosło z sobą różnego rodzaju zmiany do instytucji kościoła, przede wszystkim odnowienie kościelnego nauczania oraz poprawę form kształcenia kleru. Przedstawiciele tejże formy zaczęli odrzucać dewocyjną pobożność, moralizatorstwo, które było strasznie płytkim, potępiali brak wiedzy wśród wierzących i ciągłe zawierzenie w zabobony oraz przesądy, a dodatkowo przyczynili się do przybliżenia zwyczajnemu człowiekowi Pisma świętego. Przedstawiciele katolickiego oświecenia nie byli także zamknięci tylko i wyłącznie na swoją religię, ale nawoływali do tolerancji ze względu na wyznawaną wiarę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *