John Donne

John Donne był głównym przedstawicielem poezji metafizycznej. Przebywał na uniwersytecie w Oxfordzie i Cambridge. Był wspaniałym duchownym. Święcenia przyjął w 1615 roku. Wkrótce potem stał się kaznodzieją i kapelanem na dworze królewskim. Jego kazania były uznawane i doceniane, a on sam stawał się coraz bardziej sławny. Napisał dwie elegie, wiele kazań i polemik teologicznych. Ukazały się one drukiem jeszcze za życia poety. Jednakże wiersze Donne’a zostały opublikowane dopiero po jego śmierci. Jego twórczość wpłynęła na dalszy rozwój poezji metafizycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *