Podstawy filozofii

Jedno z pierwszych zagadnień filozoficznych, którym zajmował się Tales było poznanie powstania świata oraz jego natury, czyli tak zwane arche. Z jego prac możemy dowiedzieć się, że twierdził on iż wszystko jest z wody, z tejże wody też powstało i z niej składa się w większości. Jeśli chodzi natomiast o powstanie przyrody filozof kojarzył je…

Tales z Miletu

Tales z Miletu był greckim filozofem, którego uważa się obecnie za jednego z pierwszych antycznych myślicieli, który posiadał tak duży wpływ na późniejszy rozwój filozofii oraz nauk – nie na darmo jest więc zaliczany do grona legendarnych siedmiu mędrców. To właśnie jemu przypisuje się stworzenie podstaw nauki starego kontynentu. Podczas gdy przed okresem jego działalności…

Ciekawostki

Platon to postać z całą pewnością barwna, o jego życiu jednak nie wiemy wszystkiego, gdyż zachowane źródła oraz materiały historyczne są niepełne. Wiadomo jednak, że posiadał on zapędy prozatorskie i kilkukrotnie próbował zając się pisaniem tekstów nie czysto filozoficznych oraz naukowych, ale związanych z literaturą piękną. Oprócz tego przez całe życie był zagorzałym kibicem sportowym…

Znaczenie muzyki

Platon zdawał sobie sprawę z tego, jaką siłę ma na emocje muzyka i sam twierdził że rym oraz harmonia to dwa z elementów, które najmocniej przylegają do duszy ludzkiej. Co ciekawe był on zwolennikiem aby poddać ją w pełni kontroli państwowej – oprócz tego postulował pozostanie przy męskiej tonacji w stylu doryckim i usunięcie wszystkich…

Teoria państwa

Platon w swoich przekonaniach był propagatorem państwa totalitarnego, gdzie na jego czele znajdowałaby się jednostka. Uważał, że w przypadku obecnego ustroju państwa miejsce ma jego degradacja, rozpoczynając od rządów najlepszych, czyli arystokracji (z której sam się wywodził), przechodząc w tak zwaną timokrację, czyli rządy najdzielniejszych, przez rządy bogatych i uprzywilejowanych aż po demokrację, która według…

Filozofia Platona

Platon w swej filozofii próbował rozstrzygnąć większość dylematów, które dzieliły i dręczyły jego poprzedników. Wynikały one z rozważań nad znaczeniem samego pojęcia bytu – przez greków rozumiany był on bowiem w kategorii absolutu, uznawali, że jeśli coś jest to powinno trwać zawsze i niezmiennie. Jak ujął to prowadzący swoją działalność przed Platonem Parmenides: byt jest,…

Dzieła

Do dzisiaj zachował się dosyć duży dorobek dzieł Platona, który obejmuje trzydzieści pięć dialogów oraz listy do różnych filozofów oraz myślicieli żyjących w czasie ówczesnym. Wszystkie z nich pogrupowane zostały przez historyków w dziewięć tak zwanych tetralogii, czyli grup składających się z czterech tekstów. Oprócz tego dzielone są one dodatkowo na trzy grupy, dialogi wczesne,…

Biografia

Jedna z bardziej elementarnych informacji dotycząca życia filozofa to ta dotycząca jego prawdziwego imienia, Platon jest bowiem tylko i wyłącznie przezwiskiem (z greckiego oznacza szerokość, czy też obszerność). Rzeczywiste imię otrzymał natomiast po swoim dziadku i brzmiało no Arystokles. Urodził się on w znamienitej rodzinie, jego ojciec wywodził się z rodu Kodrosa, matka natomiast w…

Platon

Platon, jak wskazuje większość źródeł historycznych, miał przyjść na świat około roku 427 przed naszą erą w Atenach i w tym samym mieście umrzeć w roku 347. Był on jednym z większych greckich filozofów okresu starożytności, zasłynął jako twórca systemu filozoficznego, który dzisiaj kategoryzowany jest jako idealizm. Od momentu swojej działalności aż do dzisiaj posiadał…

Trójki pitagorejskie

Trójki pitagorejskie bardzo często przedstawiane są także pod nazwą liczb pitagorejskich, których cechą charakterystyczną jest fakt, że podstawienie ich do wzoru będzie dawało spełnienie twierdzenia pitagorasa. Trójkąty konstruowane w oparciu o tą zasadę zwane są egipskimi, a przede wszystkim trójkąt o bokach trzy, cztery i pięć. Wszystkie pozostałe to natomiast odpowiednio dobrane wielokrotności tychże właśnie…